Milieu

Milieu

image

Communicatiebericht over milieuprestaties van e-Power

 

 

Al vele jaren voert e-Power een actief beleid om haar kwaliteits- en V&G prestaties te verbeteren. Dit beleid heeft geresulteerd in het behalen van het ISO 9001 en VCA-certificaat. 

In 2021 zal e-Power actief en structureel haar milieu aan gaan verbeteren. Ook e-Power ziet om zich heen de wereld namelijk veranderen en wij willen ons steentje bijdragen aan het beperken van de effecten op het milieu van de bedrijfsvoering. 

Dit doen wij onder andere door onze milieubelasting in kaart te brengen en deze structureel te laten verminderen, aldus Jan Willem de Kwaadsteniet, algemeen directeur bij e-Power. Immers, meten is weten. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van onze organisatie. 

Reeds genomen maatregelen

E-Power was reeds actief om de milieu uitstoot verder te verminderen. Juist daarom zijn de afgelopen jaren reeds maatregelen genomen, zoals:

 Daarnaast zullen we het nemen van maatregelen blijven voortzetten. Denk hierbij aan: 

 Conclusie

e-Power kan tevreden zijn met het resultaat en gaat ervanuit dat deze verbeterde milieuprestaties in 2021 zullen leiden tot een ISO 14001 certificaat, daarvoor zal ze vanaf nu verdere maatregelen moeten nemen om haar toekomstige milieudoelstellingen te halen.

Contact

e-Power
De Trompet 1695
1967 DB Heemskerk
The Netherlands

T: +31 (0) 88 50 55 000
F: +31 (0) 88 50 55 001
E: info@e-power.nl